Hovedseksjon

Vårseminaret 2022

Kubenseminaret 4. mai 2022
Tema: Trivsel på arbeidsplassen – for kvinner i mannsdominerte yrker
Program:

Et mangfoldig skole- og arbeidsliv der kjønn er på dagsorden
Ved Ellen Møller, Etterstad vgs

Hvordan rekruttere og beholde kvinner i mannsdominerte yrker
Ved Sif Løvdal, AF-gruppen

En likeverdig ansatt — kvinner i transportbransjen
Ved Liv Marit Nordli, Opplæringskontoret for service og samferdsel

Kristoffer Iversby og Maren Åsheim, Iversby Transport

Hvordan er det å være kvinnelig elev på Kubens elektronikk-linje?
Ved elev Madiha-Rani Mohammad, Kuben vgs

Spørsmål og diskusjoner i plenum.