Hovedseksjon

Byggdrifter

Har du lang praksis som vaktmester, og ønsker deg et fagbrev i byggdrifterfaget, er dette kurset noe for deg. Kurset retter seg mot ansatte med minst 4-5 års praksis som vaktmester/byggdrifter som ønsker å avlegge fagprøve i faget. Kurset er initiert av Utdanningsetaten i Oslo, men også andre kan søke, også lærlinger.

Byggdrifter ble eget fagbrev i 2014 og i september 2016 startet Kuben yrkesarena med opplæring rettet mot tverrfaglig eksamen BDR3102 og fagprøven for praksiskandidater i faget. Fra 2023 vil eksamenskoden være BDR3103.

Kursene går over 4 uker, spredd utover skoleåret slik: 1. uke i oktober/november, 2. uke i januar/februar, 3. uke i mars og 4. uke i mai. Altså 120 timer spredt over 4 opplæringsuker i løpet av ett skoleår. Antall timer per uke: 30.

Neste kurs er utsatt og starter i januar 2024. Eksamen høsten 2024. 

Ta kontakt på epost til Hilde Salicath hvis du ønsker å søke denne opplæringen, eller hvis du bare ønsker mer informasjon.