Hovedseksjon

Kunsten på Kuben

Blant kunstnerne som fikk levere verk var performancekunstneren Kurt Johannessen, som har bidratt med flere nynorske tekster som er integrert i byggets vinduer, vegger og speil. Kjell Bjørgeengen står bak to større videoinstallasjoner som er integrert gjennom en rekke skjermer plassert etter hverandre i foajeens vegger. Verkene Her I og Her II viser en blanding av abstrakte bilder og bilder fra skolens arkitektur.

Verkene Atlas, Verk U og Verk V er betongelementer i form av sirkler og ellipser plassert i bakken ved inngangspartiet og i gressplenen på skolens takterrasse. Disse er laget av May Elin Eikaas Bjerck.
Kristoffer Myskja står for flere mekaniske kunstverk. Et av kunstverkene, Governors, består av fire mekaniske skupturer plassert i montere foran verkstedshallene langs lengden av bygget. Bevegelsene er drevet av en luftkompressor og luftsstrømmen reguleres mellom verkene.