Hovedseksjon

Kuben videregående skole

Skoleelever i kantine

Åpning høsten 2013

Den offisielle åpningen av skolen var mandag 19. august 2013. Åpningen var ved leder i Høyre, Erna Solberg og direktør i NHO, Kristin Skogen Lund. Til åpningen hadde elever og lærere ved skolens avdeling for design og håndverk laget en lang, pyntet flette, plassert på en elev. Eleven var kledd i farger som blant annet matchet byggets innslag av kobber. Erna Solberg fikk æren av å klippe den tykke, vakre hårfletta og erklære skolen for åpnet. Samme dag inntok nær 1000 elever bygget.

Erna Solberg klipper av flette

Forventninger og målsettinger

Skolen er Norges dyreste videregående skole, noe som medfører høye forventninger. Kuben skal utdanne morgendagens beste fagarbeidere, og skolen skal være en spydspiss i utforming av nye utdanningstilbud i tett samarbeid med bransje og næringsliv.

Skolens overordnede målsettinger er

 • Bidra til at flere elever foretar riktig karrierevalg, og fullfører og består utdanningen
 • Møte næringslivets behov for fremtidig arbeidskraft og kompetanse
 • Øke rekrutteringen til yrkesfag i Oslo

Mer informasjon finner du på Kuben videregåendes egen hjemmeside

Fagtilbud

Studiespesialiserende

 • Språk, samfunnsfag, økonomi eller realfag
 • VG 3 Påbygging til generell studiekompetanse

Alternative løp

 • Fundament (11.skoleår)
 • Forberedende Vg1
 • Forberedende komprimert (Vg3)
 • Kombinasjon yrkesfag og toppidrett
 • Oppfølgingstjenesten

Yrkes- og studiekompetanse (YSK)

 • Byggfag
 • Helsefag

Fagtilbud

Yrkesfag

 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Elektro og datateknologi
 • Helse- og oppvekstfag
 • Informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • Teknologi- og industrifag

 

 

Mer informasjon om alle fagtilbud på Kuben videregåendes egne nettsider