Hovedseksjon

Skoletilbudet Ulven

Skoletilbudet Ulven er et samarbeid mellom Utdanningsetaten, bydelene i Groruddalen og Politiet.

Ulven er et skoletilbud for ungdom bosatt i Groruddalen i oppfølgingstjenestens målgruppe. Målgruppen er ungdom som er, har vært eller står i fare for å bli del av et kriminelt miljø, som ønsker endring.

Skoletilbudet retter seg mot elever som har behov for en individuelt tilpasset opplæringsarena. Fokuset er å styrke grunnleggende ferdigheter og sosial kompetanse. Målet er at elevene skal oppnå nok sosial og faglig kompetanse slik at de når sitt mål med utdanning eller jobb.

Vi jobber med å koordinere hjelpeapparatet rundt eleven, samt være en kontaktperson for familien/nettverket. Elevene vil følges tett opp gjennom uken for å bli veiledet, både på skolen, i praksis og på alternative aktiviteter.

I tillegg til skoletilbudet jobber vi med overgang fra 10 klasse til vgs og skolebytter for elever i vår målgruppe. Vi samarbeider også med Oslo fengsel om unge innsatte med skolerett i Oslo.

MÅLGRUPPEN

 • Ungdom som ønsker endring av livssituasjon
 • Ungdom i alderen 15 – 23 år med ungdomsrett
 • Bostedsadresse i bydel Alna, Bjerke, Grorud og Stovner
 • Er, har vært, eller står i fare for å bli del av et kriminelt miljø
 • Ikke fullført Vg1 / Vg2
 • Har et mål om en utdannelse og arbeid

VI TILBYR

 • Fellesfag Vg1
 • Fellesfag Vg2
 • Arbeidstrening som kan føre til et
  kompetansegivende løp
 • Tilpassa opplæring
 • Sosial pedagogisk veiledning
 • Karriereveiledig
 • Tilbudet gir IKKE et fullverdig Vg1 / Vg2 løp

VIKTIG Å VITE

 • Ulven er et frivillig tilbud og skal ikke være et alternativ til straff
 • Ungdommen må samtykke til oppheving av taushetsplikt i sitt nettverk (f.eks foresatte, helse, politi, barnevern og bydel)
 • Ungdommen kan ikke ha et omfattende behov for spesialundervisning 

INNTAK

 • Ved aktuelle kandidater ta kontakt med oss for drøfting. Hvis aktuelt inviterer vi inn til en inntakssamtale.
 • Søknadsfrist: Ulven har inntak gjennom hele skoleåret.