Hovedseksjon

Fagskolen Oslo

Skole med elever

HVA ER HØYERE YRKESFAGLIG UTDANNING?
Fagskole er høyere yrkesfaglig utdanning som tilbyr korte, yrkesrettede studier. Studiene bygger på yrkesfaglige utdanningsprogram med fag- eller svennebrev, eller på lang relevant praksis uten fagbrev. Noen studier er også åpne for de med studiespesialisering.

Hjemmeside

Les mer om Fagskolen på egen hjemmeside https://fagskolen.oslo.no/ 

Studietilbud

Helse- og oppvekstfag

 • Barn med særskilte behov
 • Demens og alderspsykiatri
 • Helseadministrasjon
 • Helse, aldring og aktiv omsorg
 • Hverdagsmestring
 • Målrettet miljøarbeid knyttet til mennesker med funksjonshemming 
 • Oppvekstfag
 • Psykisk helsearbeid og rusarbeid
 • Sterilforsyning i helsetjenesten

Studietilbud

Tekniske fag

 • Tekniske fag
  • Byggfag (ingeniør)
  • Elkraft (ingeniør)
  • KEM - Klima, energi og miljø i Bygg (ingeniør)
  • BIM-tekniker anlegg infrastruktur
  • BIM-tekniker installasjon
  • BIM-tekniker konstruksjon
  • Sceneteknisk produksjon (lyd-, lys- video-, scenetekniker mm)
  • Fuktteknikk
  • Fremtidsbygg – sirkulærøkonomi, teknologi og entreprenørskap
  • Den digitale fagarbeider for bygg- og anlegg

 

Studietilbud

Ledelsesfag

 • Mellomleder Byggdrift og eiendomsservice
 • Mellomleder Renhold
 • Veiledning av lærlinger for instruktører og faglige ledere