Hovedseksjon

Fagskolen Oslo

Skole med elever

Historie

Fagskolen har en lang historie i Oslo. Skolen ble opprettet i 1876 under navnet Kristiania tekniske aftenskole. Siden den gang har skolen endret navn, tilholdssted og innhold flere ganger. I 1971 flyttet skolen inn på Sofienberg og ble Sofienberg tekniske fagskole. I 2007 ble navnet endret til Fagskolen i Oslo. Så var skolen igjen på flyttefot, og i august 2013 flyttet skolen inn i nye, moderne lokaler i Kuben Yrkesarena på Økern i Oslo. 

Hjemmeside

Les mer om Fagskolen på egen hjemmeside https://fagskolen.oslo.no/ 

Studietilbud

Helse- og oppvekstfag

 • Barn med særskilte behov
 • Demens og alderspsykiatri
 • Helseadministrasjon
 • Helse, aldring og aktiv omsorg
 • Hverdagsmestring
 • Målrettet miljøarbeid knyttet til mennesker med funksjonshemming 
 • Oppvekstfag
 • Psykisk helsearbeid og rusarbeid
 • Sterilforsyning i helsetjenesten

Studietilbud

Tekniske fag

 • BIM-tekniker
 • Bygg
 • Elkraft
 • KEM - klima energi miljø
 • Verkstedsledelse
 • Fuktteknikk

 

Mer informasjon om studietilbud på Fagskolens egne nettsider