Teknologisenteret

Teknologisenteret er lokalisert i første etasje i Kuben yrkesarenas lokaler. Lokalet har god kapasitet og er egnet for praksisbasert undervisning. 

Teknologisenteret har muligheter for parallelle aktiviteter i forskjellige soner, og med funksjonelle og tidsmessige tekniske installasjoner. 

Både private og offentlige virksomheter innefor våre kjerneområder er relevante leietakere.

Verksteder og moduler for utleie

Plantegning teknologisenteret 

1. Teoriareal: 30 plasser, skrivebord med strømuttak, interaktiv tavle (smartboard)

2. Betonglab: Betongpresse, varmekar for herding av prøveklosser m.m.

3. Bioenergimodul: 4 oljekjeler 50-250 kW, 1 pelletskjele, solvarmesentral, multi-kombinasjonstank 750L

4. Byggdrifter. Parkering for trillevegger. 

5. Passivhus (ute) med innstallert smarthusteknologi

6. Varmepumpemodul: 2 luft-vann varmepumper 9-12 kW fastmontert på vogn, med energimålere for tappevann og varmebærer, 2 fastmonterte væske-vann varmepumper 6-10 kW, isvanntanker som simulerer energibrønner, og som leverer kjøling til ventilasjonsmodul.

7. Ventilasjonsmodul: Felles inntak- og avkastkanal, 2 aggregater med roterende gjenvinner og frekvensstyrte vifter, messanin med ca 28 m2 gulvflate med himling, inndelt i to forskjellige "rom", to separate kanalnett: CAV og VAV med ca 7 tilluft/avtrekk per anlegg

8. Solceller. Byggdrifter: SD-anlegg. Prosjektor og prosjektorlerret (2,5 meter bredt), med kontakt mot ventilasjonsmodul.

Kuben kurs- og teknologisenter (KKT)

Ønsker du mer informasjon om teknologisenteret og hva vi har å tilby?

Kontakt oss på e-post:

 

Arrangementsansvarlig KKT:

Hilde Salicath

 

Leder KKT:

Ingunn M Eide

 

Se informasjon om priser