Teknologisenteret

Teknologisenteret er lokalisert i første etasje i Kuben yrkesarenas lokaler. Lokalet har god kapasitet og er egnet for praksisbasert undervisning. 

Teknologisenteret har muligheter for parallelle aktiviteter i forskjellige soner, og med funksjonelle og tidsmessige tekniske installasjoner. 

Både private og offentlige virksomheter innefor våre kjerneområder er relevante leietakere.

Kuben kurs- og teknologisenter (KKT)

Ønsker du mer informasjon om teknologisenteret og hva vi har å tilby?

Kontakt oss på e-post:

 

Arrangementsassistent KKT:

Silje Kleivdal

 

Arrangementsansvarlig KKT:

Evan Ostinelli

 

Leder KKT:

Ingunn Eide

Drawing of a city