Hovedseksjon

Kunnskapsarena for Urbant landbruk

bilde av urbant landbruk

Urbant landbruk er et satsingsområde for Oslo Kommune

Hvordan kan urbant landbruk driftes og optimaliseres for å bidra til økt samhandling mellom skole og industri?

Fire studenter ved NMBU påtok seg oppdraget med å utvikle et konsept for et samarbeid mellom Kuben Videregående skole og Norsk Gjenvinning på Haraldrud. Prosjektet ble til en oppgave som heter «Grønn arena for læring og samhandling». Teksten i artikkelen bygger på denne oppgaven.

Det ble lagt til grunn fire mål for prosjektet:

1. skape en læringsarena for kunnskapsformidling gjennom urbant landbruk

2. skape et fysisk miljø for læring og rekreasjon

3. forbedre integrering, fellesskap og sosiale interaksjoner

4. økt kommunikasjon og samhandling mellom elever og næringsliv

I første omgang er tanken å lage et utendørs oppholdsrom som skal fungere både som undervisningssted for elever ved Kuben, og som et lunsjsted for ansatte ved Norsk Gjenvinning som omkranses av en blomstereng. På plattformen plasseres en konteiner for matproduksjon, og det skal etableres sittegrupper på den utvidete delen av plattformen.

Fase to av prosjektet skal bestå av to elementer - elevinvolvering og utvikling av flere håndfaste prosjekter på taket. I denne fasen er det meningen at Kuben skal bestemme seg for hvilke elever vi vil involvere på taket, og hvordan vi ønsker å gjøre det. Dette vil kunne være med på å utvikle eksempelvis et valgfag om urbant landbruk på taket, utvikle en årlig prosjekt-uke for hele skolen knyttet til urbant landbruk, la klassen i entreprenørskap utfolde seg, tillate ungdomsbedrifter, inkludere elever ved oppfølgingstjenesten, eller integrere urbant landbruk og bruken av klasserommet i eksisterende fag.

Eksempel på eksisterende Urbant Landbruk i Hovinbyen

Et annet element som fase to skal romme er å utvikle flere prosjekter oppe på taket til Norsk Gjenvinning. Dette betyr at elever ved Kuben skal få anledning til å utvikle flere små prosjekter over tid, som litt etter litt skal fylle tomrommet på takarealet, gjerne noe som inkluderer elementer av urbant landbruk.

Eksempler på dette kan være hvordan man kan skaffe materialer fra både Kubens eget materiell og resirkulert materiale fra Norsk Gjenvinning, inkludere elever fra Helse- og oppvekstfag i selve utformingen av taket som kan «kvalitetssjekke» at området er trygt å oppholde seg på, samt at oppholdsområdet er av slik art at det kan tas i bruk av alle typer mennesker. Elevene kan også bruke dette arbeidet som en portal for videre arbeid innenfor fagfeltet Grønn Helse, som er en videreutdanning tilgjengelig for de med fagbrev i innen ulike helsefag i Norge.

Når taket skal bygges vil man kunne ta i bruk elevgrupper som har særlig behov for, og ønske om, å jobbe fysisk og praktisk. Det å gi denne elevgruppen et tilbud om å jobbe fysisk og «utenfor rammene på skolen» kan være med på å skape motivasjon og mestringsfølelse gjennom praktisk arbeid.

Det er også mulig at elever fra andre yrkesfaglige linjer vil kunne være med på selve byggingen om det er interesse og mulighet for det. Her vil elevene ved Kuben kunne oppnå et tverrfaglig samarbeid på tvers av linjene med mål om å få bygd noe konkret som både er til nytte for elever, lærere, arbeidsfolk ved Norsk Gjenvinning og ikke minst det biologiske mangfoldet i byen.

Taket gir også mulighet til videre bruk i undervisningen, for eksempel naturfag i praksis (fotosyntesen, jord, kompost, vann, vind, sol, insekter og fugler) og byggdrifterfag (vedlikehold og vaktmesterarbeid, luking og observasjon).

I tillegg til dette har Norsk Gjenvinning en unik mulighet til å bli en del av den planlagte grønne ringen! Ved å sikre gode og trygge veier for å komme seg opp og ned fra taket kan dette potensielt bli et godt stoppested mellom Ulven og Risløkka der det er fokus på gode sosiale møteplasser og nytteplanter.

Dette er et prosjekt Kuben synes er veldig spennende, og vi gleder oss til å være med på utviklingen videre!

Bilder av konteineren som skal bli drivhus på taket til Norsk Gjenvinning

Bilde av innsiden av konteineren som skal bli til drivhus
Bilde av konteiner på Kuben yrkesarena som skal bli til drivhus på taket til Norsk Gjenvinning
Bilde av taket på Norsk Gjenvinning der konteineren skal stå