Hovedseksjon

Utleieregler

 1. Rydding
  Leietaker er forpliktet til å rydde etter hver møte-/kursdag og forlate lokalet i slik stand som man ønsker å finne det. Skolens rengjøringspersonale har ettersyn på de områdene som leietakerne har ryddet og evt. nødvendig ekstrarydding faktureres leietakerne.

 2. Oppsigelse av avtale
  Avtalen er gyldig fra signaturdato og til siste dato for kursavholdelse. Oppsigelsestiden er på 14 dager før møte-/kursstart. Ved senere oppsigelse må 50 % av leien betales.

 3. Adgangskortene leveres tilbake i resepsjonen etter at arrangementet er ferdig. Et gebyr på kr 500 per kort belastes leietaker hvis kortene ikke er tilbakeleverte, eller er tapt.

 4. Hærverk & skade
  Leietaker er erstatningspliktig for all hærverk og skade som skjer i løpet av oppholdet.

 5. Etiske regler
  Alle møter/kurs må følge norsk lov og Oslo Kommunes Etiske regler.

 6. Røyking & Alkohol
  Kuben Yrkesarena er røykfri og røyking må derfor skje på oppmerkede steder utenfor Kubens område. Det er ikke lov til å drikke alkohol på Kubens område.