Hovedseksjon

Kubenseminaret

Om Kubenseminaret

Kuben yrkesarena arrangerer jevnlig seminarer der vi inviterer alle interesserte, samarbeidspartnere, lærere, rådgivere og ledere til foredrag og debatt om skole og samfunn. Vårt mål er å bidra til skoleutvikling i tråd med samfunnsutviklingen og være en bidragsyter, en aktiv aktør og en formidler innen utdanning. Kuben yrkesarena ønsker å være en tydelig stemme i dialogen rundt morgendagens skole, fagopplæring, og muligheter innen yrkesfag.
Kubenseminaret arrangeres hver høst og vår, og var i juni 2021 for første gang digitalt. Etter den tid har vi igjen kunne møtes fysisk, men vi har en digital overføring i tillegg.
Alle Kubenseminarer gjennomføres i auditorium Sentralen, Kuben yrkesarena, Kabelgaten 10-12 på Økern i Oslo, tirsdager, onsdager eller torsdager enten som frokostseminar eller på ettermiddagen kl 14:30-16:00.

Send oss gjerne innspill til tema du ønsker vi skal ta opp felicia.lund@osloskolen.no 

Tidligere Kubenseminar