Priser og booking

Pris- og rominformasjon

Kubens kantine kan tilby følgende.

Ønsker du å booke et rom/auditorium, har du spørsmål omkring leie eller ønsker hjelp til å arrangere et møte, ta kontakt med Hilde Salicath