Priser og booking

Prisliste utleielokaler

Bookingskjema med priser. I skjemaet er det også angitt priser på ulik type bevertning.

Har du spørsmål omkring leie, eller ønsker hjelp til å arrangere et møte, ta kontakt med Evan Ostinelli