Priser og booking

Pris- og rominformasjon

Informasjon om hva vi kan tilby av servering.

Ønsker du å booke et rom/auditorium, har du spørsmål omkring leie eller ønsker hjelp til å arrangere et møte, ta kontakt med Ingunn M Eide