Priser og booking

Kubens kantine kan tilby følgende. Prisene vil bli oppjustert i januar 2022.

Ønsker du å booke et rom/auditorium, har du spørsmål omkring leie eller ønsker hjelp til å arrangere et møte, ta kontakt med Hilde Salicath