Hovedseksjon

Pådriv, bærekraftig byutvikling

Les mer på https://www.paadriv.no/ 

Medlemskap i Pådriv betyr at vi bidrar på likefot med andre store og små aktører til å skape bærekraftig byutvikling. Det skal være godt å oppholde seg i byen, og å bo i byen, for både dagens og fremtidens generasjoner. Både virksomheter og enkeltmennesker kan spille inn ideer og løsninger. Foreningen Pådriv er der for å skape nettverk og samle aktørene i arbeid mot felles mål.