Hovedseksjon

Arbeidslivets skolesekk

Ifølge SSB kan vi i 2035 mangle opp mot 100 000 fagarbeidere innen en rekke yrker. Særlig kan mangelen bli stor innen bygg-, anlegg-, helse- og omsorgsrelaterte yrker, hvor vi allerede ser store utfordringer.

Arbeidslivets skolesekk er en nasjonal satsing i barne- og ungdomsskolen som man håper vil gi elever mer kunnskap og innsikt i fag- og yrkesutøvelse, praktiske ferdigheter og bedre forståelse for sammenhengen mellom teori og praksis, og at det vil inspirere flere unge til å velge fagopplæring senere.

Kuben yrkesarena er en av flere som fått oppgaven om å tilby Arbeidslivets skolesekk innen helse- og oppvekstfagene.  

Les mer om hvordan selve utforskingen av yrker foregår.

Arbeidslivets skolesekk Linn Evy Iversen ansatt Kuben.jpg

Læringsverkstedet i velferdsteknologi på Bikuben

Andre tilbud innen Arbeidslivets skolesekk:
Yrkesmuligheter i bygge- og anleggsnæringen
Yrkesmuligheter innen design- og hånedverksfag