Hovedseksjon

Kuben i Hovinbyen

Økern Sentrum blir selve hjertet, og sentrum, i Oslos største og viktigste byutviklingsprosjekt – Hovinbyen. Målet er å bygge en bydel og et sentrum skapt for og med dem som skal bruke den, hvor vi kan bo, leve og jobbe. Økern Sentrum skal være en klimavennlig og fremtidsrettet byutvikling hvor vi bevarer og forsterker en rik og variert historie på Økern.