Hovedseksjon

Reparasjon av elektronikk; RepEl

Nordmenn kjøper og kaster mest elektronikk i hele verden. Elektronikk er også den raskest voksende avfallsstrømmen på verdensbasis. Det skaper sår i naturen og gir høye klimautslipp. Å kjøpe nytt er ofte det enkleste og billigste alternativet når noe blir ødelagt. Dette fører til et press på jordens ressurser og på verdens avfallsdynger som ikke er bærekraftig. Det fører også til store klimagassutslipp, og dårlige arbeidsforhold i gruver og fabrikker. Og på toppen av det hele begynner vi å gå tom for flere kritiske metaller. Gjenvinning av kritiske metaller har aldri vært viktigere. Indium er ett av de som er uerstattelig. Det brukes i mobiltelefoner og nettbrett. Yttrium er et annet uerstattelig metall som brukes i fjernsyns- og dataskjermer. Og neodym brukes i harddisker. Mobiltelefoner, nettbrett, tv'er, dataskjermer og harddisker som leveres til Kuben, men ikke kan repareres, vil bli levert videre til gjenbrukssenter som sørger for å gjenvinne disse uerstattelige metallene. 
Hovinbyen er i full utvikling, og det er et uttalt mål at bydelen skal være god på sirkulær økonomi. Å ha et sted i lokalområdet hvor man kan få reparert i stedet for å kjøpe nytt vil være et skritt i riktig retning. Derfor har Kuben kurs- og teknologisenter satt i gang et samarbeid med Dataelektronikk-linja her på skolen for å få i gang et prosjekt hvor elevene får trent på å reparere slike gjenstander. Dette prosjektet går under navnet RepEl.

Vi har satt opp en eske/kurv ved resepsjonen hvor man kan legge elektriske artikler som er ødelagte eller av andre årsaker ikke lenger er i bruk.

Trål skuffer og skap etter duppedingser du kan lever til oss!