Hovedseksjon

Avdeling for fagopplæring i UDE

Kuben kurs- og teknologisenter tilbyr eksamensrettede kurs i samarbeid med avdeling for fagopplæring i Utdanningsetaten.

Kursene arrangeres to ganger årlig i følgende fag:

  • Norsk muntlig
  • Norsk skriftlig
  • Engelsk muntlig
  • Engelsk skriftlig 
  • Naturfag
  • Samfunnsfag
  • Kroppsøving