Hovedseksjon

Lærlingsenteret for bygg- og elektrofag i Oslo

Tommestokk og termostat

Kurs

For enkelte lærlinger er det nødvendig å supplere opplæringen ute i bedrift med kurs for å gi et komplett opplæringstilbud. I den anledning arrangeres det ulike spesialiseringskurs ved Lærlingsenteret på Kuben. Enkelte kurs er ment å være et tilbud til lærlinger som har kort tid igjen av læretiden sin og som har behov for en oppfriskning/perfeksjonering før fagprøven/  svenneprøven, eller ikke har fått tilstrekkelig opplæring på byggeplassen.

Andre kurs gis til alle lærlinger for å sikre at byggenæringen får ønsket kompetanse på sine nye fagarbeidere. Lærlingsenteret for byggfag er et samarbeid mellom ulike opplæringskontorer for å tilrettelegge for lærlinger som skal opp til fag- og svenneprøver innen byggenæringen. På lærlingsenteret for byggfag har opplæringskontorene egne verksteder hvor det arrangeres kurs for lærlinger. Her legges det også til rette for prøving og informasjon for lærlinger som skal opp til fag- eller svenneprøve i rørleggerfaget, murerfaget, malerfaget, elektrikerfaget, tømrerfagetbetongfaget, ventilasjons- og blikkenslagerfaget, kulde- og varmepumpemontør og øvrige byggfag.

Kontakt

Laerlingsenteret.forbyggfag@ude.oslo.kommune.no eller kontakt et opplæringskontor direkte. Kontaktdata til de ulike opplæringskontorene finner du på denne siden.

Opplæringskontorer

Rørentreprenørenes Opplæringskontor- Oslo & Omegn

Eikenga 13, 0579 Oslo Tlf: 23 17 38 10/ Faks: 23 17 38 11 helge@ref.no 

 

Murmesternes Forening

Postboks 5476, Majorstuen, 0305 Oslo. Besøksadresse: Sørkedalsveien 9, 0369 Oslo
Tlf: 23 00 30 40 post@murmesternesforening.no

 

Opplæringskontoret for tømrerfaget

Østre Aker vei 24 a, 0581 Oslo
Tlf: 22 38 00 36/ Faks: 22 38 21 91, oft@oft.no

 

VKE. Forening for Ventilasjon, Kulde og Energi

Postboks 5467 Majorstua, 0305 Oslo
Tlf: 23 08 77 01/ Faks: 23 08 77 54, post@vke.no

 

Malermestrenes opplæringskontor

Smallvollveien 26-28, 0667 Oslo Tlf: 22 65 68 68/
Faks: 22 64 70 44, oppl@moko.no

 

NELFO Oslo og omegn

Stansevn. 25, 0976 Oslo
Tlf: 22 91 83 10, post@nelfo-oslo.no

 

Byggopp opplæringskontoret for bygg og anleggsteknikk i Oslo, Akershus og Østfold

Nils Hansensvei 3 Bryn 0667 Oslo

  • Erik Sørum: 90120031             
  • Arild Larsen: 40603707             
  • Tom-Rune Karlsen: 93224202
  • Espen Glemminge: 46471055
  • Kurt Bjålid: 91667640            

post-oslo@byggopp.no

 

Opplæringskontoret for Ventilasjons og Blikkenslagerfaget Oslo og omegn

Eikenga 13, 0579 Oslo 
Tlf: 23 17 38 10/ Fax: 23 17 38 11, sven.erik@ref.no