Hovedseksjon

Kulde- og varmepumpeteknikerfaget

Du finner mer informasjon om prøvestasjonen i kulde- og varmepumpeteknikerfaget her.

VKE – Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi er en bransjeforening som organiserer ventilasjons-, kulde- og varmepumpebedrifter, både leverandører og tekniske entreprenører. Gjennom Byggenæringens Landforening (BNL) er VKE tilknyttet NHO og representerer arbeidsgiversiden i trepartssamarbeidet.