Hovedseksjon

Overgang fra 10 klasse

Hensikten med å styrke overgangen fra ungdomsskole til videregående er å forebygge frafall og sikre et trygt og godt skolemiljø for den enkelte elev og felleskapet. Målet er å utarbeide gjensidig kontakt og et godt samarbeid hvor elevens medvirkning står sentralt. 

Formål

  • Samarbeide om en god overgang og oppstart
  • Informasjon om ny skolehverdag
  • Informasjonsoverføring av gode tiltak som har fungert
  • Dialog og oppfølging fra OT Ulven og ny skole (t.o.m. høstferien)
  • Samarbeide om alternative skoletilbud ved behov

MÅLGRUPPEN

  • Ungdom som begår gjentatte kriminelle handlinger
  • Ungdommer med risikofaktorer som øker risikoen for uønsket atferd og mulige kriminelle handlinger
  • Ungdommer hvor det foreligger en bekymring for frafall, og som vil ha en god overføring til videregående
  • Ungdommer som kunne nyttiggjøre seg av skoletilbudet Ulven