Hovedseksjon

Kunnskapsarena for Ombruk i byggebransjen

Innlederne på Nasjonal kunnskapsarena for ombruk i byggebransjen på Kuben yrkesarena 30.8.22

Nasjonal kunnskapsarena for ombruk i byggebransjen

Hvis vi skal øke ombruksgraden vesentlig må den sirkulære verdikjeden for brukte byggematerialer blir like effektiv som den industrialiserte lineære verdikjeden for kjøp, bruk og avhending av nye byggematerialer. På veien dit er det mange utfordringer vi må løse, samtidig som vi ivaretar den økonomiske og sosiale bærekraften.

Derfor har 18 aktører i bransjen gått sammen om å etablere en felles nasjonal kunnskapsarena, ledet av Sirkulær Ressurssentral. Sammen utvikler, deler og formidler de kunnskap og erfaringer, som enkelt kan omsettes til handling.‍