Hovedseksjon

Gymsal

Kubens gymsal

Etter kl 18 hver dag, er gymsalen ved Kuben yrkesarena i bruk av byens idrettslag. Det er Oslo idrettskrets som administrerer denne utleien. De som er interesserte i å låne gymsal på kveldstid må kontakte OIK.