Hovedseksjon

Kuben kurs- og teknologisenter (KKT)

Foto: Annette Larsen

Kuben kurs- og teknologisenter (KKT) er etablert som en selvstendig enhet ved Kuben yrkesarena, og har følgende mål:

 • KKT skal dekke kompetansebehov i offentlig og privat sektor som bygger på praktiskt øvelse i kombinasjon med teoretisk kunnskap.
 • KKT skal bli en sentral arena for kompetanseheving og et senter for teknologi
 • KKT skal utvikles til å bli et ettertraktet kurssenter med auditorier og møterom i en rekke størrelser

Kuben kurs- og teknologisenter har samme visjon som hele Kuben yrkesarena:

 • Vi gir Norge de beste fagarbeiderne

Teknologisenter

KKT disponerer blant annet et teknologisenter på 590 m2 som stadig utvikles, og bygges opp i nært samarbeid med bransjene. Dette gjelder også utviklingen av kursinnhold, som KKT ikke bare fasiliterer, men utvikler i tråd med arbeidslivets behov.

Kurstilbud

KKT tilbyr blant annet:

 • Voksenopplæring helse-og oppvekstfag 
 • Tømrerteori for praksiskandidater og lærlinger
 • Byggdrifterfag for praksiskandidater og lærlinger
 • Låsesmedteori for lærlinger
 • Kurs i Varme arbeider, ergonomi, sikker bruk av verktøy, støy, vibrasjon. Arbeid i høyden inkl. stillas,  lift, fallsikring/ stropping
 • Kurs i MIG/MAG-sveising, TIG-sveising
 • Introduksjonskurs om solceller, - bruk og montering
 • Kurs i grunnleggende digital kompetanse
 • Læringsverksted i Velferdsteknologi (LiV)