Hovedseksjon

Kuben kurs- og teknologisenter (KKT) - Kubens eget kurssenter

Foto: Annette Larsen

Kuben kurs- og teknologisenter (KKT) er etablert som en selvstendig enhet ved Kuben yrkesarena, og har følgende mål:

  • KKT skal dekke kompetansebehov i offentlig og privat sektor som bygger på praktiskt øvelse i kombinasjon med teoretisk kunnskap.
  • KKT skal være en sentral arena for kompetanseheving og et senter for teknologi
  • KKT skal utvikles til å være et ettertraktet kurssenter med auditorier og møterom i en rekke størrelser

Kuben kurs- og teknologisenter har samme visjon som hele Kuben yrkesarena:

  • Vi gir Norge de beste fagarbeiderne

Teknologisenter

KKT disponerer blant annet et teknologisenter på 590 m2 som stadig utvikles, og bygges opp i nært samarbeid med bransjene. Dette gjelder også utviklingen av kursinnhold, som KKT ikke bare fasiliterer, men utvikler i tråd med arbeidslivets behov.