Hovedseksjon

Automatiseringsfaget

Fagbrev-kandidat i automatiseringsfaget

Prøvestasjonen i automatiseringsfaget er opprettet vinteren 2020-2021 av hovedsaklig lærer Jonas Heuman, i samarbeid med Siemens, som først meldte behovet for og ønsket om å ha en prøvestasjon på Kuben yrkesarena. Prøvestasjonen utvikles videre etter hvert som flere og flere tar den i bruk. Aleks Lindgaard er den fjerde kandidaten som tar fagprøven i Teknologisenteret på Kuben.
Prøvestasjonen kan bestilles av bedrifter ved å sende en epost til Jonas Heuman jonas.heuman@osloskolen.no eller Hilde Salicath hilde.salicath@osloskolen.no 

 

Aleks Lindgaard tar fagprøve i automatiseringsfaget juni 2021

Aleks Lindgaard er 25 år og har vært lærling i Bryn Byggklima as i 1,5 år. Juni 2021 tar han fagprøven i automatiseringsfaget på Kuben. Etter at fagprøven er bestått, vil han kunne titulere seg som automatiker. Han sier at han er svært fornøyd med fasilitetene på Kuben, han synes miljøet er hyggelig, og han liker å holde på når det er andre som også jobber rundt han. Dette er konseptet i Teknologisenteret; flere aktiviteter samtidig. Kreativt og aktivt miljø.

Aleks er svært positiv til det han opplever på Kuben, men om han skulle påpeke noe som kan forbedres, måtte det være at prøvestasjonen var enda større med flere muligheter slik at han kunne fått vist en større bredde i faget. Litt etter litt vil prøvestasjonen bygges ut med mer utstyr, men denne prøvestasjonen vil aldri bli et industrianlegg, selv om mange automatikere jobber i industrien. Det har vi dessverre hverken plass eller økonomi til. I alle fall ikke i dag. 

Om automatiseringsfaget

Vilbli.no står det hva man kan jobbe med dersom man tar fagbrev som automatiker:

Som automatiker kan du få jobb i prosessindustri, mekanisk industri og i bedrifter som bygger, reparerer og vedlikeholder automatiske prosessystemer og maskiner.

Sentrale arbeidsoppgaver:
En automatiker jobber med montasje, drift og vedlikehold av automatiserte systemer. Det kan for eksempel være dører som åpnes og lukkes automatisk, alarmsystemer eller termostatsstyrte varmeovner.
Automatikeren skal kunne

  • utføre installering, reparasjon, vedlikehold og feilsøking i industrielle og andre automatiserte lavspenningsanlegg
  • kalibrere måleutstyr og signalomformere, og sette opp nødvendig kalibreringsbevis
  • reparere, skifte ut, justere og kontrollere alt materiell som inngår i automatiserte anlegg, deriblant maskinell bearbeiding og sammenføyning
  • montere og bygge om i automatiserte prosesser eller elektromekaniske systemer
  • gjøre nødvendige forandringer på styre- og forriglingssystemer og dokumentere dette
  • sette i drift og funksjonsteste for eksempel automatiserte prosesser, roboter, maskiner og anlegg
  • optimalisere arbeidsprosessen og se muligheter for forbedringer i prosesstyringen
  • følge sikkerhetsforskriftene og følge dokumentasjonsrutinene i bedriften