Hovedseksjon

Om Kuben yrkesarena

Kuben kveld

Det nye moderne bygget er dimensjonert for ca 2000 elever og studenter og åpnet offisielt 19. august 2013. Kuben vant Merket for god design og Oslo bys arkitekturpris i 2014. Kuben videregående skole, Fagskolen Oslo og Kuben kurs- og teknologisenter har sine egne nettsider. Du kan få mer informasjon om Lærlingsenteret for byggfag under fanen Kubens tilbud.

Livslang læring

Kuben yrkesarena har fokus på livslang læring og tilbyr et helhetlig og fleksibelt opplæringstilbud fra videregående skole og opp til fagskolenivå, samt korte og lengre kurs for ansatte i arbeidslivet. For å møte arbeidslivets behov for fremtidig arbeidskraft og kompetanse er det satset på utvikling av store og brede kompetansemiljø og tett samarbeid med både privat og offentlig næringsliv. En hovedmålsetning for Kuben yrkesarena er å skape en faglig møteplass der skole og arbeidslivet innenfor de ulike bransjene samarbeider tett om fagutvikling og innholdet i utdanningene som tilbys. Med god tilgang på større og mindre auditorier i tillegg til verkstedsarealer og andre opplæringsarealer, vil Kuben yrkesarena også fungere som en arena for kurs- og etterutdanning for arbeidslivet innenfor alle fagområdene. Blant annet er det utviklet et teknologisenter på 590 m2 i tett samarbeid med bransjene. Yrkesarenaen vil ha både elever, studenter og ansatte i arbeidslivet som brukere, og ønsker å være en faglig møteplass for skole-arbeidsliv.

Motto: På Kuben holder du mulighetene åpne!

Kuben yrkesarena

Arkitekttegning interiørt
Arkitekttegning interiørt

Visjon

  • Kuben skal utdanne morgendagens beste fagarbeidere
  • Kuben skal gi elevene et bredt kompetansegrunnlag for arbeidsliv og videre studier
  • Kuben skal være en spydspiss innen skoleutvikling i tett samarbeid med næringslivet

Mål

  • Kuben skal bidra til at flere elever foretar riktig karrierevalg
  • Kuben skal bidra til at elever fullfører og består med resultater som møter den enkeltes mål
  • Kuben skal møte næringslivets behov for fremtidig arbeidskraft og kompetanse
  • Kuben skal øke rekrutteringen til yrkesfag i Oslo
Arkitekttegning interiørt

Kuben vant Oslo bys arkitekturpris 2014

Logo

Juryens vurdering:

"Kuben yrkesarena er et foregangseksempel på hvordan framtidens skoleanlegg kan utformes. Med en gjennomarbeidet arkitektonisk utforming i alle ledd ivaretas både behovet for optimale læringsforhold, samtidig som bygget på en fremragende måte knytter seg til stedets opprinnelige industriarkitektur."