Hovedseksjon

Høstseminaret 2016

Kubenseminaret 25.20.2016
Tema: Digitalisering - aspekter innen undervisning og arbeidsliv

Innledere:
Annstein Skinnarland (BuildingSMART Norge)
Rodin Lie (Innovasjon Norge)
Markus LIndholm (NIVA).