Hovedseksjon

Høstseminaret 2015

Kubenseminaret 20.10.2015
Tema: Skolen som inkluderingsarena - ensretting versus mangfold, tilhørighet og deltakelse

I forbindelse med markeringene av Verdensdagen for psykisk helse, Dignity day og FN-dagen samme uken, ønsker Kuben yrkesarena  denne tirsdagen å drøfte temaet inkludering. Vi har derfor invitert tre engasjerte mennesker til å snakke om ensretting versus mangfold, tilhørighet og deltakelse.


Program

Elise Farstad Djupedal, NTNU program for lærerutdanning

Faten Mahdi Al-Hussaini, JustUnity

Ulrik Imtiaz Rolfsen, filmskaper (TBC)

Debatt: spørsmål og innspill fra salen