Hvert år i september

Kvalifiseringskurset 2018

Siden Kuben yrkesarena åpnet sine dører i august 2013, har Avdeling for fagopplæring i september hatt et tilbud for elever som har gått ut av vg2, men ikke fått læreplass. Tilbudet har navnet Kvalifiseringskurs, og inneholder  jobbsøking, cv-skriving, jobbintervju, interessetester og avklaringer i forhold til hva man ønsker med livet sitt. Mye av tiden brukes til å kontakte aktuelle bedrifter for å undersøke om man kan få læreplass der. Deltakere som får læreplass, slutter selvsagt på kurset og begynner å jobbe umiddelbart.

 

I år startet rundt 50 deltakere på Kvalifiseringskurset - 4 av disse ville bli med på bildet. De andre tre er kursarrangører. I fjor var det omtrent like mange deltakere på kurset. Rundt en tredjedel av dem fikk læreplass, andre fikk annen jobb, begynte på ny utdanning, gikk nytt vg2, begynte på vg3 i skole eller sluttet underveis i kurset fordi de ønsket å gjøre andre ting.

 

Hvert år har ca en tredjedel av de som har begynt på kurset fått læreplass. Selv om dette ses på som et godt resultat, jobbes det hardt for at enda flere skal få muligheten til en læreplass.