GODT NYTT ÅR!

2019

2018 har vært et spennende og begivenhetsrikt år for Kuben vgs, som ble toppet med melding om at vi er vinnere av Benjaminprisen 2018! Dette er en flott anerkjennelse av det arbeidet som vi legger ned hver eneste dag for at våre elever skal trives og oppleve en trygg, aktiv og variert skoledag preget av inkludering, involvering og medbestemmelse.

Her er et lite utdrag fra juryens uttalelse:

"Kuben videregående skole er en stor og mangfoldig skole. Skolen har evnet å skape en identitet, selv om skolen er ny, og samler mennesker med svært forskjellig bakgrunn og erfaringer. Skolen lykkes med å ta vare på individet i en kompleks skolehverdag, samtidig som det skapes fellesskap. Kubens arbeid med inkludering, deltakelse og identitetsbygging på den ene siden og målrettet forebygging av utenforskap og udemokratiske holdninger på den andre kan tjene som inspirasjon for andre skoler."

Prisutdelingen skal være på Kuben 29. januar. Det er samme kvelden som vi inviterer til åpen dag!

Åpen dag – 29. januar 2019

Tirsdag 29. januar fra klokken 16.00 til 20.00 vil Kubens foaje gjøres om til et messeområde for alle som ønsker å komme og blir bedre kjent med oss. Dere vil møte elever, og våre lærere som er eksperter innenfor sine fagfelt. Vi vil ta dere med rundt om i den store flotte skolen vår. Alle avdelinger vil være tilgjengelige.

Vi har nettopp utvidet BiKuben og fått nye arealer med topp moderne innredning og nye muligheter for elevaktiviteter. BiKuben vil selvsagt være åpen og tilgjengelig hele kvelden!