Hovedseksjon

Praksis som frivillig på Abloom filmfestival 2022!

banner

Abloom er en frivillig og ideell organisasjon stiftet i 2012 som jobber for å synliggjøre og styrke barn og unge med nedsatt funksjonsevne. 

De jobber med å bryte skadelige tabuer som rammer mennesker med funksjonsnedsettelser, da dette kan føre til sosial isolasjon, uhelse og økende grad av segregering i samfunnet. Ablooms visjon er at alle barn og unge med funksjonsnedsettelse skal bli verdsatt, sett og hørt. 

Organisasjonen fremmer sosial inkludering av målgruppen gjennom arrangementer og prosjekter gjennom året. 

De har spesialkompetanse og særlig fokus på minoritetsspråklige funksjonshemmede, og deres pårørende.  

De viktigste arrangementene Abloom jobber med gjennom året er Abloom Filmfestival i uke 47 (siden 2012), Mini Abloom pop-up festival for barn (siden 2015) og Abloom piknik (siden 2015). 

Andre prosjekter er Abloom Sommerdager, “Funksjonsnedsettelse – ikke en guddommelig straff” (siden 2018) og Fellesdugnad mot koronaviruset. 

Les mer om Abloom her

 Kuben 1.jpg

Noen av våre elever i første klasse på Helse- og oppvekstfag voksenopplæring er i disse dager ute i praksis for å hjelpe til med å arrangere og promotere årets filmfestival. 

Elevene er delt opp i grupper som har fått litt forskjellige oppgaver. Noen er rundt for å spre informasjon, noen er på hovedkontoret og jobber med å ringe/skrive for å spre informasjon og noen er i «mediegruppen» og tar bilder og videoer som kan legges ut på sosiale medier. De som har gått rundt har vært Kuben, Etterstad skole, Storo-senteret, Grønland T-bane stasjon og på Saga Kino.  

Der har de prøvd å komme i kontakt med folk for å fortelle om festivalen. De har opplevd at det ikke har vært så lett å få noen til å stoppe nå på høsten, men er veldig glade for selv å bli kjent med Abloom og hva de gjør.  
Ønsker du å bli bedre kjent med Abloom, kan du også lese intervjuet Kuben gjorde med Ablooms leder Faridah Shakoor Nabagala i 2020.

 Saga kino 1 2022.jpg

De som er i frivillige får et innblikk i hva som skal til for å lage en stor festival, og de hjelper til på ulike områder, blant annet ved å ta bilder/videoer og lage innlegg til sosiale medier. 

Se festivalkatalogen her

Saga kino 2 2022.jpg