Hovedseksjon

Abloom lanserer barnebok om korona

Faridah S Nabagala med, fra venstre, lærer Gerd Formofetten, rektor Kjell Ove Hauge, minoritetsrådgiver Omar Drammeh og ordfører i Oslo Marianne Borgen

Fredag 25. september inviterte Faridah Shakoor Nagabala fra Abloom til boklansering med forfattersamtale på Kuben yrkesarena. Ordfører Marianne Borgen deltok også på boklanseringen, samt rektor Kjell Ove Hauge ved Kuben videregående skole blant mange andre. Boka om koronaviruset er rettet mot både barn og voksne. Faridah S Nabaggala er leder av Abloom, en organisasjon for barn og unge med spesielle behov. Faridah fikk tildelt Oslo bys kulturpris for sitt arbeid med Abloom, som setter fokus på funksjonshemmede barn og unge, spesielt i minoritetsfamilier. Ved Kuben yrkesarena har vi 320 voksne elever og mange av de har egne barn. En god del av de voksne elevene var invitert til boklanseringen. Kubens to lærlinger i kontor- og administrasjonsfaget, Nasro Abdullahi og Bushra  Mehmood, intervjuet og fotograferte forfatteren. 

Faridah Shakoor Nabagala, forfatter og leder for Abloom

Faridah Shakoor Nabagala, forfatter og leder for Abloom

Vi spurte Faridah om bakgrunnen for at hun valgte å skrive en bok om koronaviruset. Korona har påvirket hele verden, svarer hun. Det begynte i Kina og folk trodde kanksje at det ikke ville komme til oss. Men det kom til oss også, og alle er påvirket av det på et eller annet vis. Faridah tenkte at hun ville gjøre noe utenom det vanlige for å spre informasjon om viruset. Hun begynte på en bok hvor koronaviruset skulle få lov til å fortelle sin historie, slik at barn skjønner det. Budskapet i boka er at vi skal være veldig forsiktige når det gjelder korona. Vi skal lytte til det myndighetene sier. De sier det de sier for å beskytte alle, uansett hvilken bakgrunn man har, og ikke minst de mest sårbare i dette samfunnet. Vi må passe på, følge smittevernreglene og ta dem på alvor. På den måten kan vi leve i et godt samfunn sammen.

Videre er bakgrunnen for boka at mange minoriteter ikke skjønte smittevernreglene da de kom ut fordi mange av dem ikke forstår språket, ikke leser nyheter eller ser på norsk tv. Det ønsket Faridah å gjøre noe med, fort. Arbeidet startet allerede i mars, da hele Norge ble stengt ned. Hun begynte med å lage digitale spill som skulle gjøre myndighetens anbefalinger lettere å forstå. Deretter begynte hun å skrive bok. Det har vært veldig lærerikt og ikke minst veldig morsomt å se reaksjoner fra forskjellige mennesker som har tatt imot det hun har bidratt med, enten boka eller de digitale spillene som hun har produsert, sier hun. Hun har fått mange rørende tilbakemeldinger. Det letteste var å skrive boka. Utfordringene kom da hun skulle bgegynne med illustrasjonene. Det var vanskelig å få de ulike illustratørene til å levere hennes visjon. Det var en ganske krevende prosess, men det gikk bra tilslutt. Faridah avslutter med å si at boka betyr mye for henne. Hun har fått positive tilbakemeldinger og hun ser at folk gleder seg når de leser. Hun tenker at hun har gjort noe bra og det er hyggelig. Hun håper at boka kan bidra til at en mor som sliter med norsk kan sette seg ned med barnet sitt og lese boka.

Boka er gratis og den kan lastes ned fra Abloom sine nettsider

 https://www.abloom.no/historien-om-koronaviruset

Faridah Shakoor Nabagala sammen med de to lærlingene som intervjuet henne; Bushra Mehmood og Nasro Abdullahi

Faridah sammen med lærlingene som intervjuet henne; Bushra Mehmood og Nasro Abdullahi

Abloom https://www.abloom.no/ er en ideell og frivillig organisasjon i Oslo, som hjelper barn og unge med funksjonsnedsettelser. Organisasjonen har et spesielt fokus på minoritetsspråklige. Abloom ble stiftet i 2012 for å bidra til bedre levekår, økt livskvalitet og sosial inkludering av barn, unge og voksne med nedsatt funksjonsevne i Norge. Ordet Abloom betyr "i full blomst", noe som er ment å skulle gjenspeile hva organisasjonen. Vi ønsker at barn og unge med spesielle behov skal bli verdsatt, sett og hørt, og vi ønsker at de skal kunne slå ut i full blomst. Ablooms visjon er å framheve gode og likeverdige muligheter for alle. Abloom skal være en spydspiss i arbeidet for funksjonshemmedes rettigheter, bygge broer mellom brukere og samfunnet, samt løfte fram temaet om det å leve med en liten eller stor funksjonshemming. Abloom har et særskilt fokus på minoritetsspråklige barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelse og deres pårørende.