Hovedseksjon

Kubenseminaret: Kjønn på dagsorden

Temaet til innleder Ellen Møller

Ellen Møller, som har forsket på temaet over flere år, minnet oss om hvor viktig det er å stille mer varierte spørsmål enn "Hvordan har du det?" og "Trives du?". Det er så lett å svare "bra" og "ja" på den typen spørsmål. Vi må gå grundigere til verks. Dialog er viktig. Temaet må settes på dagsorden - og det har vi på Kuben gjort nå, og flere og flere gjør det! Det må også utarbeides en nasjonal plan for hvordan Norge skal få flere kvinner inn i yrkesfagene, sier Ellen Møller.
I AF-gruppen har de i alle fall en plan for dette. AF-gruppen kjører kampanjen "Her er alle like mye verdt" i alle bedriftene sine. De ønsker å rekruttere de beste folka, og da må de se bort fra kjønn og farge. De har et mål om å få 20% kvinnelige ansatte fagarbeidere. Nå har de under 2%. De har jobba, og jobber, intenst med trivsel, sier Sif Løvdal, som jobber med rekruttering og utvikling av ansatte i AF-gruppen. Folk her skal ha det bra på jobb!, sier hun. Der er fortsatt mange utfordringer både med seksuell trakassering og det å gi kvinner nok faglige utfordringer i AF-gruppen. De jobber knallhardt med dette, sier hun. Sjekk i presentasjonen hennes etter hvilke konkrete tiltak de har satt i verk. 

Liv-Marit Nordli fra Opplæringskontoret for service og samferdsel viste til sin egen erfaring som yrkessjåfør på langtransport, og sa at det i deres bransje ikke legges til rette på noen måte for kvinner. Kan de faget, blir de behandlet likeverdig. De har hatt en "Følg drømmen - ikke strømmen"-kampanje som ble frontet av en kvinne i bransjen, men ikke spesielt for å rekruttere kvinner. Av 230 lærekontrakter hos Opplæringskontoret for service og samferdsel er det 26 kvinnelige lærlinger.

Kristoffer Iversby, daglig leder i Iversby Transport, informerte oss om at hans bedrift har et ønske om å ansette flere kvinner. De er ofte løsningsorienterte, mer nøyaktige, de er flittige, tar bedre vare på utstyret og har færre skader enn guttene. Det er ellers også sånn i dag at fedrene både leverer og henter i barnehage, og er kanskje like ofte hjemme med syke barn.

Maren K Åsheim jobber i Iversby Transport og hun har alltid likt store biler. Hun sier at det kan være tøft, at de hun leverer varer til ikke skjønner helt hvem hun er når hun kommer ("hvor er sjåføren?"), at man må være tøff som kvinne i den bransjen, tåle humor og ikke ta ting personlig! Men det er ingenting med jobben i seg selv som tilsier at en kvinne ikke skal kunne gjøre den, avslutter hun.

Les mer om innholdet på Kubenseminaret onsdag 4. mai 2022.