Hovedseksjon

Vårseminaret 2021

Kubenseminaret 9.6.2021
Tema: Jenter som velger utradisjonelt
Mål:  rekruttere til og beholde jenter i yrkesfagene for å få et større mangfold. 

Spørsmål vi håper seminaret vil kunne besvare:

·         Hvorfor er det viktig å rekruttere jenter? 

·         Hvordan er status i dag? 

·         Hvordan er det å være jente i et mannsdominert arbeid? 

·         Hva kan vi gjøre for å rekruttere og beholde flere?

Temaet ble grundig belyst med mange svært spennende innlegg. Christine Nybø Brattenborg og Guro Øistensen Jørgensen, begge ansatte ved Kuben vgs, snakket om hvordan Kuben jobber for å rekruttere flere jenter til guttedominerte utdanningsprogram, mens Guro Rørvik som er leder ved Nasjonalt Senter fra realfagsrekruttering, blant mye annet ga oss 7 tips for økt kjønnsbalanse. Hun viste også til nettsidene https://www.rollemodell.no/  og https://velgriktig.no/. Margrethe M Bratt som er kommunikasjonsleder Fakultetet for informasjonsteknologi og elektroteknikk på NTNU, viste til at frafallet blant guttestudentene reduseres når der er flere jenter på studiet. Hun viste også til youtube-videoene Jævlig flink som de bruker i rekrutteringssammenheng.

Seminarets 3 rollemodeller Emma Salicath, Andrea Andriansen og Marlen Aarem snakket om hvordan det er å være kvinne i en typisk mannsjobb i dag. Det var svært interessant å høre hvordan disse tre kvinnene har ganske ulike opplevelser. Til slutt snakket Marit Falkum Enerhaug fra PRIM (Prosjekt for rekruttering, inkludering og mangfold) om hvordan rekruttere og beholde kvinnelige lærlinger og fagarbeidere. PRIM-prosjektets mål er å rekruttere og beholde kvinnelige lærlinger og fagarbeidere i byggebransjen, bidra til å øke attraktiviteten til byggenæringen som en arbeidsplass for unge, også jenter, samt å tilrettelegge for et mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø. PRIM-prosjektet har etablert et besøkssenter på det nye Tøyenbadet som er under oppføring. Her skal først 9. og 10. klassinger få komme, senere også videregående-elever. Et svært spennende prosjekt!

 

Program med informasjon om innlederne  
Invitasjon til Kubenseminaret 09.06.21..pdf