Hovedseksjon

Vårseminaret 2017

Kubenseminaret 4.4.2017
Tema: Ungdom og psykisk helse

Innledere: Eirik Aimar Engebretsen, Rådgiver Rosa kompetanse og Lene Berggraf, Skolepsykolog i Buskerud.