Hovedseksjon

Vårseminaret 2016

Vårseminaret mai 2016
Halvdagskonferanse arranger av Akershus fylkeskommune i samarbeid med Kuben yrkesarena
Tema: Skole og bedrift - sammen om utdanning av fremtidens fagarbeidere

Utdanningsetaten i Oslo v/avdeling for fagopplæring og Akershus fylkeskommune v/avdeling for videregående  inviterte aktørene i fag- og yrkesopplæringen i Oslo og Akershus til felles konferanse på Kuben yrkesarena.