Hovedseksjon

Vårseminaret 2014

Kubenseminaret 13.5.2014
Tema: Morgendagens lærere - hvem er de og hvilke kompetanser trengs for å møte fremtidige utfordringer? * Kunnskaper * Ferdigheter* Holdninger* kulturforståelse* Digital kompetanse* Teknologisk kompetanse* annet*​

Innledere: June M. Breivik (utviklingssjef BI) og Jorunn M. Dahlback (førstelektor HiOA). Paneldebatt: June Breivik, Jorunn Dahlback, Truls Olaussen Sætrang (politisk nestleder i Elevorganisasjonen), Petter Yttereng (rektor Bjørnholt skole)