Hovedseksjon

Høstseminaret 2021

Kubenseminaret 1.12.2021
Tema: Fremtidens innovative fagarbeider.

Torgeir Nyen og Johan Røed Steen fra Fafo var først ute med sitt innlegg om Fagarbeideres bidrag til innovasjon i norsk arbeidsliv. De stilte spørsmålene: Hvordan bidrar fagarbeidere og lærlinger til innovasjon i bedriftene? og på hvilke måter og gjennom hvilke prosesser? Samt; Hvilke forhold på bedrifts- og samfunnsnivå stimulerer til at yrkesfaglig kompetanse brukes til innovasjon? Dette hadde de studert 8 ulike bedrifter, og en del litteratur, for å finne svar på. Svært kort sammenfattet kom de fram til at fagarbeidere med høy faglig kompetanse (altså de kan faget og yrket sitt godt), som tar ansvar for jobben, kommer med forslag til forbedringer i arbeidsprosesser, har et åpent arbeidsmiljø der de lett kan kommunisere med ansatte høyere oppe i hierarkiet (eksempel ingeniører, ledelse) og har god kommunikasjons-, språk- og kulturforståelse , bidrar til innovasjon. Fafo bruker her et bredt innovasjonsbegrepet som både omfatter forskningsbasert innovasjon, og mer gradvis, kontinuerlig forbedring som til slutt endrer virksomheten betydelig.

Henriette Fiskum Ranum fra Ungt Entreprenørskap (UE) snakket om Hvordan fagarbeideres entreprenørielle ferdigheter kan utvikles på skolen. Hun viste til undersøkelser fra Storbritannia der det viser seg at barn blir mindre kreative ila skoleårene. Ungt Entreprenørskap jobber for å stimulere unge til å tenke kreativt ved å stille spørsmål til det de ser og opplever, se ulike svar på et spørsmål, være åpen for at spørsmål kan tolkes ulikt og at der ikke finnes kun ett svar.

Venkat Hrushikesa Varri og Sander Martinsen fra Tekxpeil (elevbedrift ved Kuben vgs) går Automatisering VG3. Gjennom sin store lidenskap for teknologi, har de 18 år gamle gründerne startet opp ungdomsbedriften Tekxpeil, hvor de har utviklet et høyteknologisk speil de mener skal revolusjonere menneskers syn på speil. Tekxpeil har blant annet har blitt kåret til Norges beste yrkesfaglige ungdomsbedrift. Sander og Venkat har mange spennende fremtidsplaner for Tekxpeil. Som bedriftens daglige leder, ble Venkat nylig valgt ut blant 13000 elever og studenter til å få delta på det nasjonale arrangementet «leder for en dag».

Sander og Venkat snakket inspirerende om hvordan de hadde opplevd det å starte sin egen bedrift og skaffe seg samarbeidspartnere for å videreutvikle og selge produktet sitt. De har måttet lære seg å ta initiativ og kontakt med næringslivet. De kontaktet Renovasjons- og gjenvinningsetaten for å få gratis glass til speilet sitt blant annet. Det første speilet de solgte var en prototype som ikke var ferdigutviklet. Dette satt i gang  en god kreativ prosess rundt hvordan det skulle videreutvikles. I tillegg får vi videreutviklet ferdigheter i fagfeltet vårt, automasjon, sier Venkat og Sander. De lærer også mye om planlegging, prosjektering, risikovurdering, handlingsplan og blir flinke til å stille spørsmål og lytte, synes de, samt hvordan prioritere og disponere tiden sin. 

Bilder av foredragsholderne, Texspeil, Henriette Fiskum Ranum, Torgeir Nyen, Johan Røed Steen. Tilhørerne.

Vedlagt/mapper: Program og presentasjoner vårseminaret 2021

Vedlagt/mapper: Bilder fra Kubenseminaret h2021