Hovedseksjon

Høstseminaret 2018

Kubenseminaret 23.10.2018
Tema: Kunstig intelligens  — hva er det og hva vil det kunne bety for skolen?

Kunstig intelligens er et felt i sterk vekst. Både bedrifter og offentlige myndigheter i mange land satser store summer på forskning og produktutvikling. Kunstig intelligens styrer allerede mye av vårt liv, i form av roboter og små datamaskiner. Disse er matet med informasjon om «intelligent atferd» og er konstruert slik at de er i stand til å løse problemer og lære av egne erfaringer. Vi stiller oss nå spørsmålet hvordan dette vil påvirke oss som jobber i skolen og elevene våre.

Til seminaret kom:

Per Kristian Bjørkeng, journalist i Aftenposten, forfatter                 

Marianne Barland, prosjektleder i Teknologirådet

Se nærmere program.