Hovedseksjon

Høstseminaret 2014

Kubenseminaret 27.10.2014
Tema: Morgendagens arbeidstakere - hvem er de? - Hva slags kompetanse behøves?

Program

Elevenes læring i fremtidens skole
v/ utvalgsleder Sten Ludvigsen, Ludvigsenutvalget

Hvordan  ser NHOs medlemsbedrifter på fremtidens kompetansebehov?
v/ seniorrådgiver Tor Erik Groeng i Avd. Kompetanse, NHO

Yrkesretting av fellesfag—muligheter og begrensninger
v/Lærere Glenn Johnsrud (BA) og Gaute Fjeldstad (norsk), Hellerud vgs.

Entreprenørskapstankegangen
v/entreprenørskapslærer og koordinator Trine Skarvang, Kuben vgs.

Spørsmål fra salen