Strikketreff og kinderegg

Lærer Gerd Formofetten og Anab Mohamed Hassan fra 1HESA

Lærer Gerd har etablert et strikketreff der vi får slå tre fluer i en smekk (kinderegg!)! Vi både lærer å strikke, vi strikker små produkter (som gjør at vi klarer å fullføre) og vi kan glede en medkvinne med produktet, noe som igjen vil gjøre hennes hverdag enklere og hun kan utføre sine gjøremål uten komplikasjoner.

Strikketreffet er annonsert til alle klassene med voksne elever på Kuben. Elevene tilhører Oslo Voksenopplæring Sinsen, men får sin opplæring i helse- og oppvekstfagene her på Kuben. Til stede på strikketreffet var blant annet Anab Mohamed Hassan fra 1HESA og Karine Halvorsen fra 1 HESC. Alle klassene var informerte om prosjektet, og mange hadde sagt at de var interesserte i å delta, men denne første gangen kome det bare 3 elever. Entusiasmen var høy og vi tror flere elever møter opp neste gang – som er 4. mars, kl 14.30 - 16 i 5. etasje på Bikuben. Møt opp!

 

Strikketreff på Kuben
Strikketreff på Kuben
Strikketreff på Kuben
Strikketreff bilde av bind