Snart blir AI like vanlig å si som PC

Bilde av innlederne på Kubenseminaret

Mange har kanskje kjent på en viss uro når de hører betegnelsen kunstig intelligens - men det var før. I dag har vi lært litt mer om hva dette er og hvordan AI fungerer, - og vi er ikke fullt så usikre lenger. Faktisk ser vi at AI kan være nyttig på flere måter, og i bunn og grunn handler det mest om sannsynlighetsberegning. Nyttige roboter kan IKKE tenke sjøl, men de kan legge uendelige mengder informasjon, som mennesker har foret den med, sammen til noe fornuftig og forståelig.

Per Kristian Bjørkeng, journalist og forfatter og Marianne Barland, prosjektleder i Teknologirådet ga oss nyttige og innsiktsfulle fordedrag om AI og hva vi kan forvente i nær framtid. Rektor Kjell Ove Hauge fasiliterte seminaret.

Salen så ut til å la seg underholde!Bilde av salen