Hovedseksjon

Nasjonal kunnskapsarena for ombruk i byggebransjen

Innlederne på Nasjonal kunnskapsarena for ombruk i byggebransjen på Kuben yrkesarena 30.8.22

Nasjonal kunnskapsarena for ombruk i byggebransjen, som er er en forening under Pådriv, ønsker å fremme ombruk av byggematerialer for å redusere klimabelastningen fra byggenæringen. I den forbindelse arrangerte de en konferanse på Kuben yrkesarena med spørsmålet: Hvordan skal utdanning og opplæring møte behovet i byggebransjen for kunnskap om ombruk og sirkulære løsninger? 

Mange gode innspill kom fra de ulike innlederne. Se presentasjonene her. Dette er bare noen få av innspillene:

 • Kuben vgs har samarbeid med Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo der de prøver ut bruk av resirkulerte materialer sammen med 3D-printede komponenter
 • Elevene på Kuben vgs bruker brukte deler til reparasjoner der det er forsvarlig, og lærer å ta riktige valg mtp miljø
 • Elevene ved Skjetlein vgs bygger drivhus av brukte materialer, men mye skal på plass før dette vil fungere uten hindringer. Prosjektet videreføres, og videreutvikles.
 • Fagskolen Oslo har utviklet et nytt studium Fremtidsbygg
 • Studentene ved BIM-linjen på Fagskolen Oslo remodellerer bygg som skal rives for å kartlegge hva som kan gjenbrukes
 • Hvordan få det grønne skiftet ut på byggeplassene?:
 • Tre drivere for bærekraftig arbeidsliv og næringsliv:
  Ressursmangel og høye priser
  Lover og regler
  Kompetanse og entreprenørskap
 • Regelverk er viktig,- få det tilpasset gjenbruk og ombruk
 • Ombruk krever plass til mellomlagring, eller
 • kan vi få til direkte bruk fra riving til gjenbruk?
 • Vi må i større grad bygge demonterbare bygg
 • Plan- og bygningsetaten i Oslo lager søkbart register for ombruk