Lærling under koronapandemien

Lærlingene ved Kuben i januar 2021

På Kuben yrkesarena har vi 8 lærlinger. Bjørn, Bushra, David, Guled, Lars, Mark, Nasro og Nathanael er alle lærlinger her. De skal ta fagbrev i byggdrifterfag, kontor- og administrasjonsfag og/eller IKT-servicefaget. Noen er på første året, andre er på andre året. For alle har perioden siden samfunnet stengte ned i mars i fjor vært spesiell. Vi har snakket med de om hvordan de har opplevd det å være lærling på Kuben dette siste året.

Alt i alt er lærlingene våre fornøyde med opplæringen de har fått på Kuben, men de har opplevd periodene med nedstenging, åpning igjen og deretter ny nedstengning, for så å fra i dag av være "på gult", litt ulikt. De er jo også lærlinger i ulike fag, og dette har betydning for hvordan situasjonen har vært for de. På spørsmål om de har savnet kollegene sine, svarer både Nasro, Mark og Bushra et ubetinget ja. Andre har hatt sine daglige oppgaver, kanskje innen et begrenset geografisk område på Kuben, der det også mesteparten av tiden har foregått undervisning, så de har ikke opplevd koronapandemien så svært annerledes enn ellers. Men oppmerksomheten rundt smittesituasjonen og anstrengelsene for ikke å smitte andre videre har preget alle. Både Mark, Guled og Lars sier at de har vært redde for å ta med smitte inn på skolen, at de synes elevene til dels har vært for nære hverandre (for eksempel i heisen) og at det har vært vanskelig å hjelpe ansatte med IT-relaterte utfordringer fordi man da må bøye seg framover mot PC'n. Tross dette, har de opplevd korona-tiltakene på Kuben som trygge og ingen av de har vært smittet hittil. Heldigvis!

Nasro og Bushra som er lærlinger i kontor- og administrasjonsfaget, har opplevd noe hjemmekontor, særlig Bushra. Nasro har periodevis hatt lite å gjøre, sier hun, men hun ser ikke at Kuben kunne ha gjort noe annerledes for henne. Bushra har hatt mye hjemmekontor og opplever at det har fungert bra, men at opplæringen nok hadde vært bedre om hun i større kunne ha møtt sin leder på Kuben.

På spørsmål om de opplever at koronasituasjonen har påvirket opplæringsmulighetene deres svarer alle at perioden har vært rar, men lærerik, og gitt de nye utfordringer som de ikke ellers ville fått.

Vi ønsker alle åtte lærlingene våre lykke til videre!