Kurs i tømrerteori med oppstart 19. august 2021

Bilde av spikere og skruer

Tømrerkurset for praksiskandidater starter opp igjen torsdag 19. august 2021. Det er ledige plasser på kurset. Kurset passer for dere som har jobbet noen år i tømreryrket og som ønsker å ta fagbrev.

For arbeidsgivere er det relevant å være oppmerksom på at praksiskandidater i opplæring kan inngå i kravet i Oslomodellen om at 50 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene skal utføres av fagarbeidere.

 

Søknadsskjema og mer informasjon om kurset.