Kurs i tømrerteori med oppstart i januar 2021

Bilde av spikere og skruer

Tømrerkurset for praksiskandidater starter opp igjen torsdag 7. januar 2021. Det er ledige plasser på kurset og dermed tar vi inn nye deltakere.
Tømrerkurset hadde opprinnelig oppstart i september, og nye deltakere må lese seg opp litt selv. Er du interessert i å begynne eller vil du bare vite mer om kurstilbudet, finner du mer informasjon om dette på KKT sin side.
For arbeidsgivere er det relevant å være oppmerksom på at praksiskandidater i opplæring kan inngå i kravet i Oslomodellen om at 50 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene skal utføres av fagarbeidere.