Hovedseksjon

Kubenseminaret Våren 2023

Kubenseminaret Det grønne skiftet , Hovinbyen og framtidens fagarbeidere. Tirsdag 18.april kl. 14.30-16.30. Aud. Sentralen Kuben Yrkesarena


Vi jobber kontinuerlig med å bidra inn i strategien og arbeidet med å gjøre Hovinbyen til et innovasjonsdistrikt med godt samarbeid mellom kunnskapsmiljøer og næringsmiljøene.
Denne våren ønsker vi å koble vårt Kubenseminar til dette arbeidet, og bruke denne arenaen til å samle aktørene i Hovinbyen og kunnskapmiljøene i Oslo for å skape en møteplass for relasjonsbygging, kompetanseheving og deling av kunnskap om prosjekter som rører seg i vårt nærmiljø.


TEMA FOR KUBENSEMINARET VÅR 2023:
Det grønne skiftet, Hovinbyen og framtiden fagarbeidere
Grønn omstilling betyr at vi må utnytte ressursene enda mer
og redusere klimagassene. For å oppnå dette må vi omstille oss, ombruke og gjenbruke.
- Hvordan jobbes det med Det grønne skiftet i innovasjonsdistriktet Hovinbyen?
- Hvordan påvirker Det grønne skiftet framtiden til våre elever og studenter?


PÅMELDING VIA DENNE LENKEN:
https://forms.office.com/e/Q4P1cAQAAq


PROGRAM
14.30: VELKOMMEN!
- Ordstyrer Anne K. Eggen Lervik, Leder for strategisk innovasjon og kommunikasjon, Fagskolen i Oslo


14.35: SAMSPILL MELLOM AKTØRENE FOR Å SKAPE INNOVASJON
- Elin Schjenken Halvorsen, Daglig leder Hovinbyen Sirkulære Oslo
Hovinbyen, som kobler sammen indre by og Groruddalen, skal transformeres fullstendig. Det offentlig-private samarbeidet, Hovinbyen Sirkulære Oslo, skal drive frem ny kunnskap, nye løsninger og nye arbeidsplasser innen sirkulærøkonomi – særlig innen bygg, anlegg og produksjonsnæring. Hva er Hovinbyen sirkulære Oslo? Og hvordan jobbes det med det grønne skiftet i Hovinbyen?


14.55: ENERGISYSTEMET I HOVINBYEN
- Iren Aanonsen, Forretningsutvikler og leder kjøling, Hafslund Oslo Celsio
De kommende årene vil Celsio styrke sin rolle i Hovinbyen. Selskapet har nemlig utpekt Ulven og Økern som et av tre næringsvekstområder i Oslo som vil være deres viktigste markeder for områdekjøling. Sammen med OBOS har Celsio opprettet Hovinbyen Energy Hub for å levere kjøling, overskuddsvarme og tappevann til næringsvirksomhet i HSO.


15.15: OMBYGG - SENTRAL FOR OMBRUKBARE BYGGEMATERIALER
- Emil Rygh, Daglig leder Sirkulær ressurssentral
14. mars åpnet byggevarehuset Ombygg på Økern på Økern - sannsynligvis den største sentralen for ombrukbare byggematerialer i Europa. Sentralen driftes av Sirkulær ressurssentral, som gjennom sine initiativer skal bidra til økt ombruk av byggevarer.


15.35: RESIRKULERT BETONG
- Erik Nilsen, Daglig leder Veidekke Sirkulær
På Ulven i Oslo har Veidekke begynt arbeidet med det som skal bli deres nye hovedkontor. Her skal klimagassutslippene ned, og det tenkes derfor nytt og offensivt rundt bruk av plasstøpt betong; der de erstatter alt jomfruelig tilslag i betongen med resirkulert betong fra et riveprosjekt.


15.50: OPPSUMMERING & KOMMENTARER/SPØRSMÅL FRA SALEN


16.00: MAT & MINGLING
Vi inviterer til enkel fingermat etter seminaret, og oppfordrer til mingling og til å knytte nye kontakter.


16.30: TAKK FOR I DAG!


HVA ER KUBENSEMINARET?
Kuben yrkesarena arrangerer jevnlig seminarer der vi inviterer alle interesserte, samarbeidspartnere, lærere, rådgivere og ledere til foredrag og debatt om skole og samfunn.
Vårt mål er å bidra til skoleutvikling i tråd med samfunnsutviklingen og være en bidragsyter, en aktiv aktør og en formidler innen utdanning. Kuben yrkesarena ønsker å være en tydelig stemme i dialogen rundt morgendagens skole, fagopplæring, og muligheter innen yrkesfag.
Les om tidligere Kubenseminar: https://kuben.oslo.no/.../kuben.../tidligere-kubenseminarer/ Se mindre