Hovedseksjon

Kubenseminaret 1.12.2021

Bilde av foredragsholderne på Kubenseminaret 1.12.21

Tema: Fremtidens innovative fagarbeider                

Les omtalen 

Tid: Onsdag 1.12. kl 14:30-15:45.

Sted: Auditorium Sentralen, Kuben yrkesarena, Kabelgaten 10-12.

Kuben yrkesarena har besluttet seg for også å streame arrangementet. Seminaret kan følges på Teams ved å gå inn via denne lenken når seminaret starter. Inntil vi starter streamen, vil det kun stå «Det direktesendte arrangementet har ikke startet».

Ordstyrer: Kjell Ove Hauge, Rektor Kuben videregående skole

Program:

Kl. 14:30 Velkommen!

Kl. 14:35 Fagarbeideres bidrag til innovasjon i norsk arbeidsliv. Ved Torgeir Nyen og Johan Røed Steen, fra Forskningsstiftelsen Fafo. Les rapporten her

Kl. 15:05 Hvorfor trenger fagarbeidere entreprenørielle ferdigheter? Ved Henriette Fiskum Ranum fra Ungt Entreprenørskap (UE)

Kl. 15:30 Spørsmål og diskusjoner i plenum. Panelet består av:
Venkat Hrushikesa Varri og Sander Martinsen fra Tekxpeil (elevbedrift ved Kuben vgs), Henriette Fiskum Ranum, (UE) Torgeir Nyen og Johan Røed Steen (Fafo)

Fullt program og om innlederne

 

Kubenseminaret arrangeres hver høst og vår, og er et samarbeid mellom Kuben videregående skole, Fagskolen Oslo og Kuben kurs- og teknologisenter (KKT). Se også tidligere Kubenseminarer