Hovedseksjon

Kubenengler

Kubenengler på besøk på Romsås sykehjem

Disse elevene går på voksenopplæring fram mot helsefagarbeiderfaget på Kuben. Dette skoleåret har det, pga pandemien, vært vanskelig å få praksisplasser og elevene har lett etter alternative måter å skaffe seg praksis på. Å etablere en elevbedrift, Kubenengler, ble en slik alternativ praksis. Elevene hørte ideen om å starte sin egen elevbedrift fra Ungt entreprenørskap, og delte det med klassen sin. Da fikk de ideen om å starte en elevbedrift som skulle tilby aktiviteter for eldre. Elevbedrift er en bedrift som eies og drives av elever. Bedriften er et skoleprosjekt og har som målsetting å ta i bruk tverrfaglige kunnskaper og ferdigheter. 
 
1HESA-elevene og lærer Shahla Rahimi har etablert sin egen elevbedrift som de har kalt Kubenengler. Dette er et prosjekt som elevene selv har laget. Ideen fikk de, og bedriften startet de for ca. 3-4 måneder siden. Det kom flere forslag til navn, men de bestemte seg til slutt for å kalle bedriften sin for Kubenengler.

Klassen trengte penger for å skaffe utstyr og valgte å søke støtte fra Kuben videregående, men fikk avslag. Da skaffet de penger selv ved å selge egenlaget mat. De lagde maten selv og hadde salg av den på skolen i tre dager. Mange elever og ansatte på Kuben bidro ved å kjøpe mat, og klassen fikk til slutt samlet inn nok penger til å gjøre innkjøp av utstyr, som for eksempel hudpleie- og manikyrprodukter, og spill blant annet. 
 
Etter hvert som elevene hadde startet sin egen bedrift og hadde en klar plan, fikk en av elevene ansvaret for å kontakte eldresenteret, slik at de kunne presentere ideen sin og få muligheten til å besøke et sykehjem hvor de kunne tilby sine aktiviteter. Eleven gikk innom Romsås sykehjem og fortalte kort om elevbedriften og prosjektet klassen har satt i gang. Der fikk de beskjed om å komme tilbake dagen etter med par elever til, slik at de kunne presentere prosjektet sitt mer. Lederen på Romsås sykehjem likte prosjektet de presenterte, og de fikk lov til å komme dit på besøk. Kubenenglene har også vært i kontakt med andre sykehjem som har vært åpne for mulig samarbeid neste år. 
 
Kubenengler har drevet flere aktiviteter på Romsås sykehjem etter påske. De hadde tenkt å tilby aktiviteter som for eksempel: hårpleie/klipp, barbering, fotpleie, håndpleie, lakkere negler, massasje, gåturer, samtaler og spill. Elevene lager vafler selv og serverer de gratis. Elevene øvde på alle disse aktivitetene i klassen før de dro til sykehjemmet.  
 
Da elevene var på besøk, la de merke til at mange av de gamle følte seg mye alene. Dette syntes de var trist, og de sørget derfor for at pasientene hadde en å være med mens de var der. Pasientene sa også selv at de ønsket at Kubenenglene skulle være der mer, og at de ønsker et mer sosialt liv. 

Etter å ha gjennomført prosjektet sitter elevene igjen med masse erfaringer. De har fått erfaring i hvordan man samarbeider i jobbsammenheng; det er krevende, men det er viktig å komme til enighet.

De har videre lært hvordan man kan komme i kontakt med forskjellige institusjoner, noe som er viktig når man skal ut i arbeidslivet.

Kubenenglene har lært hvor viktig det er med god planlegging. De fant ut at mange av aktivitetene de hadde planlagt ikke lot seg gjennomføre. Aktivitetene eksisterte allerede, passet ikke inn i det tidsrommet de var på besøk eller ble for slitsomme for beboerne.

Elevene fikk også erfaring i hvordan man kommuniserer med eldre mennesker og at de er forskjellige og har ulike behov.

Den viktigste lærdommen var at aktivitetene i seg selv ikke var så viktige. Det at de fikk snakket og tilbrakt tid sammen med beboerne var det som ble satt mest pris på av de fleste.

De har fått et godt innblikk i hvordan det er å jobbe på et sykehjem. «Alt vi har lært gjennom dette prosjektet vil være til god hjelp når vi skal jobbe med brukere senere i livet», sier en av Kubenenglene

Da vi stilte spørsmål om hvordan elevene opplevde mottakelsen av prosjektet, var svaret at de opplevde å bli tatt godt imot av ansatte og brukere. De ansatte fikk bedre tid til å kunne snakke med beboere selv og til å gjøre andre oppgaver. Noen av Kubenenglene har laget egne avtaler med beboerne om å fortsette å treffes og gjøre aktiviteter sammen etter at prosjektet er avsluttet.
 
Den videre planen til mange av elevene er å oppsøke sykehjem når de skal ha utplassering. Nå er de kjent med Romsås sykehjem og har lært hvordan de skal komme i kontakt med flere steder. 
 
Elevene tenker at dette prosjektet vil gi praktisk erfaring og vil hjelpe de med å finne utplassering til neste år.  
 
Kubenenglene er veldig engasjerte og gleder seg til å fortsette å lære mer om faget. De har også signert en kontrakt om at neste skoleårs vg1-elever skal få lov til å fortsette elevbedriften Kubenengler til høsten.

De ønsker de neste elevene lykke til og anbefaler dem å være tidlig ute med å finne et sykehjem de kan være på.