Jenter som velger utradisjonelt - tema for vårens vellykkede Kubenseminar

Ingrid Jensen

Rektor ved Kuben vgs, Kjell Ove Hauge ledet seminaret, som ble arrangert av Kuben kurs og teknologisenter i sammarbeid med Kuben vgs. Innlederne var en gruppe spennende og taleføre aktører som jobber med tematikken rundt om i Norge. Presentasjonene finner du her.

  • Christine Nybø Brattenborg og Guro Øistensen Jørgensen, begge ansatte ved Kuben vgs, fortalte om hvordan Kuben jobber for å rekruttere flere jenter til guttedominerte utdanningsprogram.
  • Guro Rørvik, leder ved Nasjonalt Senter fra realfagsrekruttering, ga oss 7 tips for økt kjønnsbalanse. Hun viste også til nettsidene Rollemodeller og Velg riktig
  • Margrethe M Bratt, kommunikasjonsleder ved Fakultetet for informasjonsteknologi og elektroteknikk på NTNU, viste til mange interssante resultater fra det arbeidet som gjøres for jenterekruttering på NTNU. En interessant bieffekt av å få jenter inn i guttedominerte studier er at frafallet blant guttestudentene reduseres og karakterene bedres. Teorien er at dette er en resulatet av at trivselen øker når klassene er blandet. Hun viste også til youtube-videoene Jævlig flink som brukes i rekrutteringssammenheng.
  • Seminarets 3 rollemodeller: Emma Salicath, Andrea Andriansen og Marlen Aarem, snakket om hvordan det er å være kvinne i en typisk mannsjobb i dag. Det var svært interessant å høre om disse tre kvinnenes ulike opplevelser.
  • Til slutt snakket Marit Falkum Enerhaug fra PRIM (Prosjekt for rekruttering, inkludering og mangfold). PRIM-prosjektets mål er å rekruttere og beholde kvinnelige lærlinger og fagarbeidere i byggebransjen, bidra til å øke attraktiviteten til byggenæringen som en arbeidsplass for unge, også jenter, samt å tilrettelegge for et mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø. PRIM-prosjektet har etablert et besøkssenter på det nye Tøyenbadet som er under oppføring. Her skal i første omgang 9. og 10. klassinger få komme på besøk, senere også videregående-elever. Et svært spennende prosjekt!

Over 60 personer, de fleste rådgivere fra ungdomsskoler og videregående skoler rundt om i Oslo, deltok på vårens seminar. Jenter inn i guttedominerte fag er et tema som ikke er ferdigsnakket på et enkelt seminar. Her er det materiale for flere Kubenseminarer og mye vi kan lære av hverandre!