Hovedseksjon

Interessant og motiverende Kubenseminar!

Caroline Dale Ditlev-Simonsen,  Professor ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved BI, Camilla Skjelsbæk Gramstad, Head of sustainability i Elkjøp Nordic og Yngvill Ofstad, Bærekraftsansvarlig i Bergans. Ordstyrer var Anne Kristine Eggen Lervik, Leder for strategisk innovasjon og kommunikasjon, Fagskolen Oslo.

Til å komme med innspill til dette, inviterte vi 3 innledere: Caroline Dale Ditlev-Simonsen, Camilla Skjelsbæk Gramstad og Yngvill Ofstad – se program. For å begynne med oppsummeringen: Vi må begynne fra begynnelsen; bærekraft og hvordan nye produkter kan repareres må bli et tema i all opplæring fra barnehage, grunnskole, videregående osv. I alle yrker må man tenke: “Hvordan kan jeg bidra?”. Vi må alle kjenne til prinsippene bak sirkularitet: redusere innkjøp_gjenbruke alle ting_reparere alle ting_resirkulere verdifulle materialer_gjenoppdage ting som er blitt liggende_kaste svært lite

Vi må altså redusere mengden varer vi kjøper. Vi må ha et åpent “mind set”, og hver gang tenke “kan jeg heller reparere det jeg har, i stedet for å kjøpe nytt?” Vi må være nysgjerrige på nye løsninger. Og vi må utdanne folk som kan å reparere både klær og elektronikk. I Norge resirkulerer vi kun 2,4 %. Nederland er 23 % sirkulære. Vi har noe å strekke oss mot!  
Økonomisk vekst er fortsatt et premiss for produsentene. Eierne vil fortsatt tjene penger. Produksjon må være lønnsomt. Investorene tenker også på dette, oppsummerte de tre innlederne.  

Les mer om hva de enkelte sa!