Byggdrifterfaget - et helt nytt fag!

Byggdriftere ser på fyringsanlegg

Vaktmesterens tradisjonelle jobb har i lang tid vært i endring, og dagens bygg har helt andre krav til kompetanse enn tidligere. Dagens byggdriftere skal ofte drifte, kontrollere og etterse bygninger som har avanserte ventilasjonsanlegg, samt VVS-, elkraft-, tele- og automatiseringinstallasjoner. I tillegg skal de ha bestiller kompetanse, kunnskap om vedlikehold og utføre ulike reparasjoner.

Bakgrunn for oppstart

Byggdrifterne skal ha tverrfaglig kompetanse på mange områder, og skal kunne kommunisere med andre faggrupper. Dette er komplisert og omfattende, og det har vært et behov og et ønske fra bransjen om kompetanseheving for de som arbeider innen dette yrket. I samarbeid med Avdeling for fagopplæring, Omsorgsbygg, Statsbygg, ISS, AOF, Byggopp og Utdanningsetaten i Oslo, er den første gruppen på 19 personer i gang med sin opplæring på Kuben. Disse tar del i en praktisk/teoretisk opplæring med et omfang på 90 timer.

Sammensatt gruppe

Gruppen består av både voksne med lang arbeidserfaring fra ulike skoler i Oslo, og lærlinger som er helt i starten av sitt utdanningsløp. Utdanning er i dag et særløp hvor man tar 1 år på Vg1 Bygg- og anleggsteknikk, og deretter 3 år som lærling. Teoriundervisning Byggdrifterfaget "For å oppnå kvalitet og kunnskap om læreplanmålene, må vi lære opp dagens byggdriftere, slik at de som kommer etter har noen å lære av når de har læreplass", sier Remi Pettersen, Direktør ved Kuben yrkesarena.  "Vi planlegger å kjøre dette kurset i 2 år, og etter det skal opplæringen foregå ute i bedriftene og på skolene. Opplæringen skal gjøre dem mest mulig forberedt til fagprøven, og vi har en prøvestasjon i Teknologisenteret på Kuben".

Et variert og spennende fag

Årets deltakere har nå avsluttet sin andre av totalt tre samlinger. Foreleserne er både interne og eksterne lærere, samt Kubens egen driftsavdeling. Så langt har de hatt praktisk undervisning innen en rekke områder, blant annet arbeid i høyden / stillas, deltatt på kurs i varme arbeider, sett på heisanlegg, brannsikring, samt enkel førstehjelp. I tillegg har de hatt variert undervisning innen VVS, ventilasjon og Energi/ENØK. Listen er lang. Fredagen tilbrakte de på gamle Sogn videregående skole for å se på bassenget og fyringssystemet der. I denne sammenheng er akkurat dette bygget svært interessant, fordi det har både moderne og eldre anlegg. Byggdrifterfaget er et variert og spennende fag for fremtiden!

Fyringsanlegg Sogn

Byggdrifterfaget