Bli helsefagarbeider!

Vg2 helsefagarbeider Kuben voksenopplæring 2019

På Bikuben, i 5. etasje, finner vi denne lykkelige gjengen som snart er klare for å gå ut i lære som helsefagarbeidere. Noen av de skal over på et spesialløp i regi av Oslo voksenopplæring Sinsen. Disse tar fagprøven allerede om ett år. De som går ut i lære, tar fagprøven om 2 år. Per da har Oslo igjen 20 nye helsefagarbeidere, forhåpentligvis i fulltids-stillinger i kommunen! Sårt tiltrengt kompetanse.
I august igjen, starter hele 3 klasser med voksne på vg2 helsefagarbeider på Bikuben. Alle er egentlig elever ved Oslo Vo Sinsen, men har sitt lærested her ved Kuben vgs.Vi fikk et nærmere intervju med fire av de som går ut nå: Jane Wilgraff Sæther, Elhamodin Nanikhil, Noshin Amiraki og Foday Mohamed Sheriff. De flere gode råd til kommende voksne elever. Les intervjuet her.